Tượng Quan Thánh Đế Quân Trắng

Dũng mãnh, cương trực, Quan Thánh Đế Quân là vị Thánh võ thánh trấn giữ bình yên cho ngôi nhà, bảo vệ gia chủ khỏi những nhiễu nhương quấy phá, mang lại may mắn và tài lộc, phù trợ công việc kinh doanh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 20 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

16 inch, 19 inch