Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Đa Sắc

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 19 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Từ cõi Trời đản sanh vào cõi trần gian, sứ mệnh của Ngài là đem ánh đạo màu nhiệm soi rọi khắp thế gian u minh, giải thoát chúng sanh cùng khổ khỏi những xiềng xích khổ đau đang ghì níu tâm hồn. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến sự tinh khiết khôn nhường, không gì có thể làm vấy nhiễm.

Kích ThướcCaoNgangSâu
19 inch48 cm35 cm35 cm
26 inch68 cm52 cm50 cm