Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Thạch Anh Vàng Tụ Hoa

Liên hệ

Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 16 inch
+ 1 more
Xóa chọn

Tương truyền rằng, vua cha vốn không muốn thái tử Tất Đạt Đa trở thành tu sĩ như lời tiên tri, Ngài bèn yêu cầu các thị vệ tuyệt đối không được để Thái Tử nhìn thấy cảnh sinh lão bệnh tử trong thành. Nhưng lạ thay, cả 4 lần xuất cung vi hành, Thái Tử đều chứng kiến đủ đầy những xiềng xích đau khổ trói buộc con người. Và vị Thái Tử trẻ tuổi ấy vẫn rời khỏi cung, hoàn thành sứ mệnh của mình đúng như lời tiên đoán, trở thành bậc Chánh Giác, mang ánh đạo nhiệm màu soi sáng cõi u minh.

Kích ThướcCaoNgangSâu
16 inch40 cm30 cm28 cm
19 inch48 cm35 cm35 cm
26 inch68 cm52 cm50 cm
36 inch88 cm64 cm64 cm
42 inch108 cm82 cm82 cm
60 inch153 cm120 cm120 cm