Đức Phật Di Lặc Nghiêng Phỉ Thuý

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Xanh
Kích Thước : 16 inch
+ -2 more
Xóa chọn

Theo sử sách ghi lại, tên tiếng Phạn của Đức Phật Di Lặc là Maitreya, dịch âm là Di Lặc, dịch nghĩa là Từ Thị. Chữ “Thị” ở đây là họ, còn chữ “Từ” ý chỉ lòng từ, bi, hỷ, xả của Ngài

Kích ThướcCaoNgangSâu
16 inch20 cm37 cm23 cm
19 inch23 cm44 cm28 cm
26 inch65 cm98 cm65 cm