Bồ Tát Quán Thế Âm Áo Vẽ Nâu

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Nâu
Kích Thước : 19 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Nguyện Thứ Ba:

Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

-Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện-

Kích ThướcCaoNgangSâu
19 inch47cm28cm28cm
24 inch60cm36cm36cm