Bồ Tát Quán Thế Âm Đa Sắc Áo Phủ

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 12 inch
+ -1 more
Xóa chọn

Nguyện Thứ Nhất:

Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện –

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30cm18cm18cm
16 inch40cm23cm23cm
19 inch48cm27cm27cm
26 inch66cm37cm36cm