Bồ Tát Quán Thế Âm Đa Sắc Sóng Sen

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 12 inch
+ -1 more
Xóa chọn

Nguyện Thứ Sáu:

Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

– Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện –

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30cm19cm16cm
16 inch41cm24cm22cm
19 inch50cm28cm26cm
26 inch68cm40cm36cm