Bồ Tát Quán Thế Âm Thạch Anh Vàng Gấm Áo Phủ

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 12 inch
+ -2 more
Xóa chọn

“Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây”
Tây Phương tiếp dẫn – Quán Thế Âm Đại Nguyện

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30 cm18 cm18 cm
16 inch40 cm23 cm23 cm
19 inch48 cm27 cm27 cm