Tây Phương Tam Thánh Đa Sắc Tụ Hoa

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Xanh Lá
Kích Thước : 26 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Tương truyền, sanh thời nhất tâm tu rèn Phật pháp, chuyên tâm phát niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, sau khi trả hết nghiệp quả, kết thúc cuộc sống nơi cõi trần, Phật tử sẽ được vãn sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc

Kích ThướcCaoNgangSâu
26 inch70 cm25 cm24 cm
36 inch91 cm33 cm33 cm