Tây Phương Tam Thánh Thạch Anh Vàng Gấm

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 19 inch
+ -2 more
Xóa chọn

Vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc chính là liên hoa hoá sanh. Mỗi người chỉ cần thực tâm phát nguyện vãn sanh, thì tại ao sen bảy báu nơi thế giới Cực Lạc sẽ mọc lên một búp sen. Búp sen ấy của ta, do chính ta trồng chứ trong ai khác. Đến khi kết thúc duyên nghiệp nơi trần thế, Đức Phật A Di Đà cũng cầm búp sen ấy mà đến tiếp dẫn chúng sanh về nơi Tịnh Độ

Kích ThướcCaoNgangSâu
19 inch53 cm20 cm18 cm
26 inch78 cm30 cm25 cm
36 inch96 cm38 cm31 cm