Bồ Tát Đại Thế Chí Áo Vẽ Phủ Nâu

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Nâu
Kích Thước : 12 inch
+ -2 more
Xóa chọn

Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật, chỉ một câu Phật hiệu mà nhiếp thâu “sáu căn”, đưa đến giác ngộ. Từ niệm Phật đến khi chứng đạo phải trải qua năm mươi hai giai đoạn là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác, diệu giác, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát cũng là đại diện cho năm mươi hai giai đoạn ấy.

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30 cm18 cm18 cm
16 inch40 cm23 cm23 cm
19 inch48 cm27 cm27 cm