Bồ Tát Đại Thế Chí Đa Sắc Sóng Sen

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 12 inch
+ -1 more
Xóa chọn

Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về tâm thức, hạnh tu tâm dưỡng tính, đi đến giải thoát. Tu theo Bồ Tát đạo là trước tiên phải tu tập thiền định để có được trí tuệ, xa lìa ái dục để được giác ngộ giải thoát; sau đó là phát đại nguyện độ tận tất cả chúng sinh đều được an trụ trong cảnh giới chư Phật. (Trích nguồn phatgiao.org)

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30cm19cm16cm
16 inch41cm24cm22cm
19 inch50cm28cm26cm
26 inch68cm40cm36cm