Bồ Tát Đại Thế Chí Thạch Anh Vàng Gấm Áo Phủ

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 12 inch
+ -2 more
Xóa chọn

Là vị Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí là vị Bồ Tát đại diện cho trí huệ. Bằng ánh sáng của sự minh triết, Người soi rọi khắp nhân gian, giúp chúng sanh khắp mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, đạt thành tựu quả Bồ Đề.

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30 cm18 cm18 cm
16 inch40 cm23 cm23 cm
19 inch48 cm27 cm27 cm