Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Áo Vẽ

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Cam
Kích Thước : 16 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Luôn ở bên cạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho trí huệ và từ bi, là hai phẩm chất mà một người Phật tử luôn cần rèn luyện để đạt được, dù là thiếu một trong hai cũng đều không thể tiến bước trên con đường tu tập.

Kích ThướcCaoNgangSâu
16 inch40 cm32 cm19 cm
19 inch48 cm41 cm24 cm