Hạnh phúc của đời người không phải là đạt bao nhiêu danh lợi, mà là có người nắm tay mình đi hết quãng đời dài rộng! https://www.youtube.com/watch?v=ed6J5QzuiBk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *