Tượng Tam Bảo Hổ Phách

Trong Phật giáo, số 3 xuất hiện rất nhiều với những ý nghĩa riêng: 3 ngôi báu “Tam bảo” đại diện cho Phật – Pháp – Tăng, Tam Thế Phật: 3 vị Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai. Các vị Phật và Bồ Tát cũng thường xuất hiện theo bộ 3 gồm một vị trụ trì và 2 vị phù trợ, đại diện cho tất cả những phẩm hạnh tốt đẹp và sự vững chãi bền lâu.

Kích Thước Cao  Ngang Sâu
8 inch 21cm 12cm 12cm
Danh mục:
Chất liệu

Lưu Ly

Kích Thước

8 inch

Màu Sắc

Hổ Phách