Bộ Tượng Tam Đa Phước Lộc Thọ Áo Vẽ

Được biết đến như một vị vua thương dân như con, đi đến đâu, vua Nghiêu cũng nhận được những lời nồng nhiệt. Nhân dân tặng ông 3 lời chúc tụng, một là chúc nhà vua trường thọ, hai là chúc nhà vua nhận được thật nhiều phú quý, và ba là chúc nhà vua có thật nhiều con, để phúc ấm cho cả hoàng tộc. Cả 3 điều nhà vua đều không nhận, thay vào đó, ông gom chúng thành câu chúc Tam Đa – Đa Phúc, Đa Lộc, Đa Thọ, thay mặt triều đình gửi đến con dân trăm họ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
24 inch 60 cm 29 cm 25 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

24 inch