Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đa Sắc Tụ Hoa

Tương truyền, sanh thời nhất tâm tu rèn Phật pháp, chuyên tâm phát niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, sau khi trả hết nghiệp quả, kết thúc cuộc sống nơi cõi trần, Phật tử sẽ được vãn sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 70 cm 25 cm 24 cm
36 inch 91 cm 33 cm 33 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Xanh Lá

Kích Thước

26 inch, 36 inch