Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đồng Áo Vẽ

Muốn cứu vớt chúng sanh về cõi Tịnh Độ, trước hết phải giúp họ tẩy sạch những ái ố bám chấp, mở rộng lòng tư bi khoan dung, yêu thương đến tất thảy. Thực hiện sứ mệnh ấy, Đức Phật A Di Đà cùng với hai thị giả của mình là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí mang ánh sáng của cõi trời phía Tây soi rọi con đường đến với Giác Ngộ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 54cm 20cm 20cm
26 inch 78cm 27cm 25cm
36 inch 96cm 38cm 31cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Cam

Kích Thước

19 inch , 26 inch , 36 inch