Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đồng Áo Vẽ

Công đoạn phối chuyển màu khi chế tác thiên y của tôn tượng các vị Phật và Bồ Tát là một công đoạn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc không chỉ về màu sắc mà còn về Phật giáo. Chỉ các nghệ nhân lành nghề mới có thể chọn được màu mang đúng tinh thần Phật giáo, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và tôn nghiêm cho các tôn tượng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 39cm 23cm 20cm
19 inch 47cm 25cm 24cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc