Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đồng Áo Vẽ Truyền Thống

Vô ngã là khi ta chấp nhận bản thân không là ai cả, cũng không là gì cả. Ta không thể thay đổi người khác, cũng không thể thay đổi mọi việc diễn ra xung quanh mình.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 75cm (cả phổ quang) 25cm 27cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

26 inch