Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đồng Thếp Vàng

Trong tĩnh có động, trong cương có nhu. Từ chất liệu đồng vốn rất cứng và bền chắc, dưới đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân, tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và Đức Phật A Di Đà trở nên mềm mại uyển chuyển, tựa như các Ngài đang thực sự châu du cứu độ thế nhân.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 66cm 23cm 22cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Vàng