Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Đồng Thếp Vàng

Có 4 loại cảnh giới mà bản thân mỗi người nên lĩnh hội trong cuộc đời này:

Coi người khác là chính mình – Đây là Từ Bi

Coi mình là người khác – Đây là Vô Ngã

Coi người khác là bản thân họ – Đây là Trí Tuệ

Coi mình là chính mình – Đây là Tự Tại.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 70cm 25cm 27cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch, 36 inch

Màu Sắc

Vàng