Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Mây Bích Tụ Gấm

Công đức sám bái cũng là một công đức phi thường. Ngày ngày phát niệm hồng danh các vị Phật và Bồ Tát không phải để cầu xin được các Ngài ban phước lành hay phù trợ, mà là để tự nhắc nhớ bản thân mình về những hạnh nguyện tốt đẹp, tu rèn thân tâm, trau dồi trí lực thành một người vẹn toàn thanh sạch

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 53 cm 20 cm 18 cm
26 inch 78 cm 30 cm 25 cm
36 inch 96 cm 38 cm 31 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Xanh Bích

Kích Thước

19 inch , 26 inch , 36 inch