Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Mây Đa Sắc Tụ Hoa

Cõi Tịnh Độ được mô tả như một thế giới không có khổ đau, kỳ thực, đây là một đạo tràng – trường học để mỗi người khi kết thúc cõi trần có thể đến đây tiếp tục tu đạo, rèn luyện thân tâm, trau dồi trí tuệ, đức năng viên mãn rồi quay về giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26inch 81cm 28cm 26cm
36inch 104cm 36cm 33cm

 

Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

26 inch, 36 inch