Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Phổ Quang Đồng Pháp Lam

Phẩm hạnh của một người được đo lường bằng sự sáng suốt của trí tuệ, an tĩnh của tâm trí và sự cân bằng của thân và tâm. Tâm trí không an tĩnh thì không thể kiên định. Trí tuệ không sáng suốt thì không thể nhìn thấy con đường đúng đắn, tránh xa thế tục bình phàm.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 90cm (cả phổ quang) 47cm 40cm
       
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

19 inch