Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Phổ Quang Đồng Pháp Lam

“Con người nên có 4 thứ: sự tự tin trên gương mặt, sự lương thiện trong tim, khí phách trong máu và sự mạnh mẽ trong cuộc đời”

-Sư Thầy Thích Tâm Nguyên-

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 85cm (cả phổ quang) 31cm 31cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Đa sắc