Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Phổ Quang Lá Bồ Đề Đồng Kim Sa

Hào quang của các vị Phật và Bồ Tát chính là ánh sáng soi đường cho chúng sanh thoát khỏi u mê lầm lạc. Ánh sáng ấy toả ra từ lòng bao dung và vị tha, từ tâm trí anh minh và tấm lòng từ bi vô biên của các Ngài.

Kích Thước Cao  Ngang Sâu
19 inch 47cm 34cm 32cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch

Màu Sắc

Cam, Đỏ, Vàng