Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Sen Sơn Mài

Tên gọi của Đức Phật A Di Đà có nghĩa là “ánh Trăng vô lượng”, chính vì vậy người còn được gọi là vị Phật của ánh sáng. Cùng với hai vị Bồ Tát hộ vệ, người dẫn đường cho chúng sinh vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
36 inch 100cm (cả phổ quang) 40cm 38cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

36 inch

Màu Sắc

Đa sắc