Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Thạch Anh Vàng Gấm

Vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc chính là liên hoa hoá sanh. Mỗi người chỉ cần thực tâm phát nguyện vãn sanh, thì tại ao sen bảy báu nơi thế giới Cực Lạc sẽ mọc lên một búp sen. Búp sen ấy của ta, do chính ta trồng chứ trong ai khác. Đến khi kết thúc duyên nghiệp nơi trần thế, Đức Phật A Di Đà cũng cầm búp sen ấy mà đến tiếp dẫn chúng sanh về nơi Tịnh Độ

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 53 cm 20 cm 18 cm
26 inch 78 cm 30 cm 25 cm
36 inch 96 cm 38 cm 31 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

19 inch , 26 inch , 36 inch