Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Toạ Mây Cổ Điển Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Đức tin là điều kỳ diệu cứu vớt con người khỏi những vấp váp bi thương trong cuộc sống. Đức tin trao cho con người hy vọng, là hải đảo để họ nương tựa khi chới với, là động lực để mỗi người cố gắng trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Tôn Tượng Kích Thước Cao Ngang Sâu
Đức Phật A Di Đà 96 cm 96cm 45cm 35cm
Bồ Tát Quán Thế Âm 78 cm 78cm 29cm 30cm
Bồ Tát Đại Thế Chí 78 cm 78cm 30cm 31cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

96cm

Màu Sắc

Vàng