Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Trắng

Từ bi, trí huệ, bao dung và thanh khiết, Tây Phương Tam Thánh đại diện cho tất cả những đức tính, hạnh nguyện mà một người Phật tử chân tu dốc lòng hướng đến.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 53 cm 20 cm 18 cm
26 inch 78 cm 30 cm 25 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

19 inch, 26 inch