Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Trắng

Cõi trời phía Tây, nơi Đức Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí ngự trị, là nơi chỉ có vui mà không có khổ, là nơi các Phật tử phái Tịnh Độ đều hướng đến như một bước tiến quan trọng trên con đường tu đạo

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 53 cm 20 cm 18 cm
26 inch 78 cm 30 cm 25 cm
36 inch 96 cm 38 cm 31 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

19 inch, 29 inch, 36 inch