Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Trắng Tụ Hoa

Điểm khác biệt lớn nhất của Phật giáo Đại Thừa với các pháp môn khác của Phật giáo chính là quan điểm tiếp dẫn, truyền dạy, giúp đỡ quý pháp hữu trên con đường tu tập. Khi ta giúp những người khác cùng bước đi trên con đường đạo, cũng là ta đang tự tích dày công đức của bản thân mình

Kích Thước Cao Ngang Sâu
36 inch 104 cm 36 cm 33 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

36 inch