Tượng Thần Tiền Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Khát khao một cuộc sống sung túc đủ đầy là khát khao hoàn toàn chính đáng! Chỉ cần ta luôn nhớ rằng, đủ đầy không chỉ là về tiền tài vật chất, mà còn là sự hoàn thiện của tâm thức.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 66cm 53cm 40cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

26 inch