Sống Trong Chánh Niệm

Độ

Độ

Là “độ” trong “Tịnh Độ”, cũng là  “độ” trong “phổ độ chúng sanh”.

“Tịnh Độ” có nghĩa là cõi thanh tịnh, đem đến những lặng im, yên ổn và trong sạch. Bất cứ một vị Phật hay Bồ Tát nào cũng đều có Tịnh Độ riêng của mình, phù trợ cho chúng sanh cùng khổ, khác chăng, cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức A Di Đà là cõi được nhiều người biết và hướng đến nhất.

 title=

Chúng ta vẫn thường hay nghe, hay tự mình cầu khấn các vị chư Phật, thần thánh “phù hộ độ trì”, với mong muốn được che chở, bảo vệ, gặp nhiều điều an lành trong cuộc sống. Đôi lúc, cũng có lỡ buông lời oán trách sao “độ người không độ ta”. Thật ra, đâu phải ngày đêm chăm chỉ tụng niệm, khấn vái tứ phương thì sẽ gặp điều lành. Tất cả, là do tự bản thân mình.

 title=

Nhà Phật rất tin vào quy luật nhân – quả. Ta thế nào, là do kết quả từ vô lượng kiếp, hoặc do chính ta kiếp này. Nghiệp báo có vay có trả, không phải cứ mong cầu thì sẽ được. Tụng niệm, khấn bái, trước tiên là để cho tâm mình an. Tâm an rồi sẽ không khởi sinh những ý niệm tiêu cực, lời nói, hành động tự nhiên thiện. Giả như, vẫn chưa gặp điều may mắn thuận lợi ngay tức thì cũng đừng nôn nóng sốt ruột, rồi quả ngọt sẽ đến ở những chặng đường tiếp theo. Thứ hai, tụng niệm giúp con người ta có niềm tin vào cõi tâm linh. Khi có niềm tin, làm việc gì cũng mạnh dạn chắc chắn, tự khắc mọi điều thuận lợi, xuôi lọt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng mọi vật đều có Phật tánh là vì thế. Chỉ cần bản thân ta lương thiện, chân thành và có niềm tin vững chắc, thì vị Phật ngự trong tâm sẽ dõi theo và “độ” cho ta suốt cả chặng đường đời, không cần tìm kiếm xa xôi.

 title=

Chính cách ta nghĩ, cách ta sống là vị Phật độ trì cho ta mà bản thân lại không nhận ra. Thành do mình, dang dở cũng do mình. Khi khởi tâm niệm Phật, ta đang đánh thức Phật tánh ẩn sâu bên trong con người mình. “Độ người” mà không “độ ta”, chẳng qua, ta còn sân si chấp niệm. Một khi không còn nhìn sang xem người có được độ nhiều hơn ta hay không, là khi ta biết quay vào bên trong, sẽ cảm nhận được những an lành diệu kỳ trong cuộc sống của chính bản thân mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *