Sống Trong Chánh Niệm

Học Cách Lắng Nghe

Học Cách Lắng Nghe

Mỗi ngày ta tiếp nhận bao nhiêu thanh âm từ cuộc sống bên ngoài, có điều ta muốn nghe có điều không, có điều làm ta vui có điều khiến ta ủ rũ. Vậy, có chăng cứ ôm hết vào lòng mà nghĩ suy? https://www.youtube.com/watch?v=DMKMv18uXck

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *