Sống Trong Chánh Niệm

Lắng Nghe

Lắng Nghe

Khó nhất không phải lắng nghe những thanh âm. Khó nhất, là nghe thấy những lặng im ngay bên trong mình! https://www.youtube.com/watch?v=dCKMUS_0EvI&t=39s  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *