Phật Ngự Tại Tâm

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Với những ai theo pháp môn Tịnh Độ, hoặc chỉ với một Phật tử đơn thuần, thậm chí không theo một tôn giáo nào tại Việt Nam, câu “Nam Mô A Di Đà Phật” đã trở thành một câu niệm Phật quen thuộc, được sử dụng rộng rãi. Thế nhưng, ý nghĩa của câu niệm này không phải ai cũng hiểu rõ. https://www.youtube.com/watch?v=1zkli2gEpvU    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *