Đôi Điều Chia Sẻ

Niệm Phật

Niệm Phật

 

Niệm Phật khác tụng kinh như thế nào?

Tụng kinh – niệm Phật là một cụm từ thường được đi chung với nhau, vốn đã không còn xa lạ với các Phật tử. Tuy nhiên, tụng kinh và niệm Phật không phải hoàn toàn giống nhau. Tụng kinh tức là xướng lên những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại trong các kinh điển. Việc này được lặp đi lặp lại nhằm học thuộc những lời giáo huấn của Đức Phật, thấm nhuần và thấu hiểu để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Việc tụng kinh có thể được tổ chức thành những buổi lễ lớn tại các ngôi chùa do quý tăng ni chủ trì, hoặc có thể là những buổi tụng hàng ngày tại chùa hay tư gia.

Niệm Phật là một pháp môn tu tập của Tịnh Độ Tông. Khác với tụng kinh, niệm Phật không xướng lên những lời răn dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chỉ là tưởng nhớ, gợi nhắc đến hồng danh các vị Phật và Bồ Tát, trong đó phổ biến nhất là hồng danh Đức Phật A Di Đà.

Niệm Phật đúng cách

Chữ “Niệm” trong tiếng Hán là chữ tượng hình, ghép bởi chữ “Kim” ở trên và chữ “Tâm” ở dưới. Chữ “Kim” ở đây vốn mang ý nghĩa là hiện tại. Nên niệm Phật tức là dùng tất cả tâm ý ở ngay thời điểm hiện tại mà tưởng nhớ đến hồng danh các vị Phật và Bồ Tát. Việc niệm Phật có thể không cần chuẩn bị kinh kệ, quần áo chỉn chu như tụng kinh, cũng không nhất thiết an vị ngay ngắn, chỉ là trong một giây phút cần quán tưởng đến các Ngài, cứ phát tâm mà niệm. Tuy nhiên, ngay giây phút ấy trong lòng phải không tạp niệm, không suy nghĩ vẩn vơ, chỉ toàn tâm toàn ý quán tưởng đến việc niệm Phật mà thôi.

Lợi ích của việc niệm Phật

Trong Tịnh Độ Tông, niệm Phật được xem là một pháp môn tu tập dựa vào tha lực. Sở dĩ như vậy vì khi niệm Phật, tâm người niệm sẽ quán tưởng đến vị Phật hoặc Bồ Tát mà mình đang phát niệm hồng danh, từ đó nhớ đến những hạnh nguyện, phẩm chất tôn quý của các Ngài mà tự nhắc nhớ bản thân noi gương rèn luyện. Dần dần biến tha lực ấy thành nội lực tự thân.

Niệm Phật cũng giúp cho tâm người niệm được bình an thanh thản, loại bỏ tất cả lo sợ, sân hận đang ngự trị trong lòng, giúp tâm bình lặng an tĩnh, trí cũng sáng suốt anh minh. Từ đó, tâm tính trở nên hiền lành, tốt đẹp hơn, quên đi những đau buồn sợ hãi, sống an vui, Phật tâm cũng vì thế mà phát triển không ngừng, tích dày thiện nghiệp, phiền não tan biến, tăng trưởng công đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *