Tủ Thờ Gỗ Căm Xe Cột Rồng Chúa

Uy nghi và dũng mãnh, rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh với quyền năng và sức mạnh vô song. Vốn được xem là con Trời – đấng quyền uy Thiên tử, từ thời phong kiến, hình tượng rồng đã gắn liền với vua chúa, là sinh vật tối thượng có quyền năng hô phong hoán vũ, điều khiển thời tiết, đặc biệt là mưa – khởi nguồn của sự sống. Bay trên trời, bơi dưới nước, hình tượng rồng còn là biểu tượng cho sức mạnh của sự tự do.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
60 88cm 60cm 60cm
68 108cm 68cm 60cm
81 108cm 81cm 68cm