Tủ Thờ Gỗ Hương Chân Quỳ Ngũ Phúc Như Ý

Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh là 5 ngũ trong “Ngũ phúc” của người Việt, thể hiện ước mơ giản dị về một cuộc sống hạnh phúc tròn đầy. Trong đó, Phú mang ý nghĩa dồi dào về tài lộc, vật chất, Quý là sự sang trọng, đài các, Thọ là thời gian ở cùng con cháu được kéo dài trong một thân thể khoẻ mạnh – tức là Khang, với một cuộc sống Ninh – yên ổn anh lành.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
48 68cm 48cm 48cm
60 88cm 60cm 60cm
68 108cm 68cm 60cm